Hierbij willen wij u wijzen op het belang van het bijhouden van een zogenaamde urenregistratie wanneer niet uit uw verkoopfakturen blijkt dat u meer dan 1225 uren (per jaar) besteed heeft aan de onderneming.
Besteed u meer dan 1225 uren per jaar in de onderneming dan is er onder andere recht op zelfstandigenaftrek.
De bewijslast van de bestede uren ligt bij u. De inspecteur van de Belastingdienst kan hier om vragen. Een achteraf opgestelde registratie wordt in de regel niet als bewijs geaccepteerd.

Deel →