Het in het voorjaar gestarte herstel van de ZZP markt zet gestaag door. De FreelanceMarktIndex kwam op ruim 230 punten over de maand april, en dat is goed nieuws en hoger dan in maart toen deze index op 228 punten uitkwam. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar staat de index dertig procent hoger.

Conjunctuurindicator CBS stijgt   De FreelanceMarktIndex (FMI) en zijn drie indicatoren zetten hun stijging voort. De conjunctuurindicator voor commerciële dienstverlening van het CBS klom van 7 naar 9,5.

Meer uitzendwerk

De marktmonitor van de Algemene Bond van Uitzendbureaus (ABU) groeit licht en ook dat is goed nieuws voor de ZZP markt en ook voor alle kleine ondernemers.

De kleine ondernemer kan nu het heft in eigen hand nemen en via www.zelfboekhoudingdoen.nl zelf het beheer over zijn eigen groei in eigen hand houden.

Meer opdrachten voor ZZP’ers

Aantal opdrachten nam ook toe ook op Freelance.nl. Met 260.000 geregistreerde gebruikers is dit portal een vraag- en aanbod marktplaats voor zelfstandigen die hoog wordt gewaardeerd. Er worden nu ruim tien procent meer klussen aangeboden dan in 2013 deze periode.

Kijk nu op www.zelfboekhoudingdoen.nl  voor een gratis download boekje hoe je onafhankelijk als eigen ondernemer het heft in eigen hand kan nemen, nu de markt aantrekt.

Deel →