de drie mogelijkheden:

gratis lespakket (zie onderaan)

online boekhoudprogramma

online boekhoudprogramma met begeleiding.

Lespakket zelf boekhouden

gratis lespakket; gratis te downloaden

het geheim van administreren en boekhouden’

Een veel gestelde vraag: ‘wat is nou precies de basis van boekhouden?’. Het lespakket van ‘zelfboekhouding doen’ leert je, onafhankelijk van welk online boekhoudpakket ook, in duidelijke taal de geheimen van boekhouding.

” Wat heeft je bezit te maken met je inkomen, je verplichtingen en vorderingen met je uitgaven? ”

Daarnaast leest het gemakkelijk en u zult heel snel al een beeld vormen van wat boekhouden precies is. Opeens gaat er een wereld voor u open

 • Deel 1  van  ‘Zelf boekhouding doen
 • inrichting eigen  administratie.
 • Deel 2  van  ‘Zelf boekhouding doen’:
 • de les en ‘de geheimen’.
zelf leren boekhouden

het is tijd een les zelf boek te houden

 

Een uittreksel van het lespakket

Het geheim van boekhouden
 • de Balans:
  • bezit en schulden (en vermogen)
 • het Resultaat:
  • inkomsten en uitgaven (en winst/verlies) ‘dubbel boekhouden’ dus boekhouden
  • het lezen van een balans en winst & verlies rekening (resultaat)
  • inkoopfacturen boeken
  • verkoopfacturen boeken (uw eigen gemaakte facturen bewerken)
  • ‘ bonnetjes ’ boeken
  • bankafschriften boeken
  • liquiditeitsoverzichten maken (wat is mijn ‘positie’ NU ?)
  • kasboek
  • jaarrekening
Na afloop:
 • bent u in staat om uw eigen bedrijf kritisch te beoordelen.
 • bent u in staat om uw resultaat te lezen en de Balans te begrijpen.
 • bent u in staat om uw eigen onderneming bij te sturen en aan te passen.

download lespakket

lespakket zelf boekhouding doen

lespakket zelf boekhouding doen